Zapytania ofertowe


Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku nr 2/2018 dla zadania pn.:
"Wymiana oświetlenia parkingu"
pobierz: Zapytanie ofertowe
pobierz: Zał nr 1. Formularz cenowy
pobierz: Zał nr 2. Oświadczenie o braku powiązań

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku nr 1/2018 dla zadania pn.:
"Wymiana opraw oświetlenia parkingu"
pobierz: Zapytanie ofertowe
pobierz: Zał nr 1. Formularz cenowy
pobierz: Zał nr 2. Oświadczenie o braku powiązań

Zapytanie nr 1 - pobierz: plik docx lub plik pdf

Zapytanie nr 2 - pobierz: plik docx lub plik pdf

Zapytanie nr 3 - pobierz: plik docx lub plik pdf
Sprostowanie do zapytania - pobierz: plik docx lub plik pdf
Rozstrzygnięcie oferty:
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5

Zapytanie nr 4 - pobierz: plik docx lub plik pdf